نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته دهم

 نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته دهم

در هفته دهم جشنواره فروش رازمان، خانم فریبا بصیری هم به باشگاه ۲۰درصدی‌ها پیوستند…

خانم فاطمه دنکوب و آقای جلیل محتشمیان راه زیادی برای رسیدن به بالاترین باشگاه جشنواره ندارند…

احسنت به خانم‌ها فرحناز سلمانی، الهام معینی و آقایان رضا محجوب و ناصر اصل که خود را با تلاش‌های هفته گذشته به باشگاه ۱۳درصدی‌ها رساندند…

تعداد ۱۹ نفر از نمایندگان عزیز در باشگاه ۱۳درصدی‌ها قرار گرفتند و باتوجه به محدودیت فضا، مابقی افراد که به باشگاه های ۱۰ و ۷ و ۳درصدی ها رسیدند در جدول ذکر نشده‌اند.

در میان شعب هم شعبه آیت الله کاشانی با مدیریت آقای امیرپور و شعبه اردبیل با مدیریت آقای اشجع کماکان پیشتاز هستند و تعداد نمایندگان فعال خود را در این هفته هم افزایش و به ترتیب به ۷۲درصد و ۶۰درصد کل نمایندگان ارتقا دادند.

این جشنواره تا روز ۲۱اسفند۹۹ ادامه خواهد داشت…

نتیجه جشنواره فروش رازمان در هفته دهم و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در جدول زیر قابل مشاهده است: