نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته یازدهم

 نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته یازدهم

تعداد نفرات حاضر در باشگاه ۲۰درصدی‌ها به ۴نفر رسیدند…

آقای جلیل محتشمیان هم در هفته جاری با تلاش های خود به بالاترین باشگاه جشنواره رسیدند…

نفرات حاضر در باشگاه ۲۰درصدی‌ها، خانم ها فریبا بصیری و میترا زابلی و آقایان حسن حقیقت رهورد و جلیل محتشمیان، با تلاش های این هفته، تعداد و مبلغ فروششان را باز هم نسبت به هفته گذشته ارتقا دادند.

هفته جاری، رنکینگ براساس تعداد فروش بیمه‌نامه ها انجام شد.

در میان شعب هم شعبه آیت الله کاشانی با مدیریت آقای امیرپور و شعبه اردبیل با مدیریت آقای اشجع کماکان پیشتاز هستند و تعداد نمایندگان فعال خود را در این هفته هم افزایش و به ترتیب به ۷۶درصد و ۶۷درصد کل نمایندگان ارتقا دادند.

فقط ۱۵روز به پایان جشنواره رازمان باقی مانده…

نتیجه جشنواره فروش رازمان در هفته یازدهم و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در جدول زیر قابل مشاهده است: