نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته هفتم

 نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته هفتم

تعداد نمایندگان ۱۳درصدی جشنواره فروش رازمان به ۱۳نفر رسید!

آقای کوروش قربانی، با فروش ۳۷۶ بیمه‌نامه، تا اینجا صدرنشین تعداد فروش با درنظر گرفتن این شاخص هستند.
خانم ها میترا زابلی، فریبا بصیری و فاطمه دنکوب و آقایان حسن حقیقت و کوروش قربانی، با یک تلاش کوچک دیگر به عالیترین سطح جشنواره، یعنی باشگاه ۲۰درصدی‌ها می‌رسند.

احسنت به بهمن خدادادی، جلیل محتشمیان و فرنوش صادق زاده که خودشان رو با تلاش های هفته گذشته به بالاترین حد جشنواره تا اینجا رساندند…

تعداد ۱۳ نفر از نمایندگان عزیز در باشگاه ۱۳درصدی‌ها قرار گرفتند و باتوجه به محدودیت فضا، مابقی افراد که به باشگاه های ۱۰ و ۷ و ۳درصدی‌ها رسیدند، در جدول ذکر نشده‌اند.

یک محاسبه سرانگشتی:
اگر هر کدام از نمایندگان محترم به صورت میانگین هر هفته ۲بیمه‌نامه رازمان صادر کنند، حول و حوش ۱۴۰۰بیمه‌نامه تماما دیجیتالی در پایان هفته داریم؛ و این یک دستاورد مهم و افتخار برای شبکه فروش‌ به جهت بکارگیری یک ابزار فروش دیجیتال خواهد بود.

این جشنواره تا روز ۲۱اسفند۹۹ ادامه خواهد داشت…

نتیجه جشنواره فروش رازمان در هفته هفتم و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ در جدول زیر قابل مشاهده است: