نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته نهم

 نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته نهم

روند صعودی جایگاه نمایندگان و فروش در جشنواره رازمان همچنان ادامه دارد!

خانم میترا زابلی و آقای حسن حقیقت رهورد کماکان در باشگاه ۲۰درصدی ها درحال حرکت هستند و خانم ها فریبا بصیری و فاطمه دنکوب تنها یک تلاش کوچک دیگر برای رسیدن به عالیترین سطح جشنواره فاصله دارند…

خداقوت به آقای رحیم مسلمی و خانم فرشته فریدونی که خود را با تلاش‌های هفته گذشته به باشگاه ۱۳درصدی‌ها رساندند…

تعداد ۱۸ نفر از نمایندگان عزیز در باشگاه ۱۳درصدی‌ها قرار گرفتند و باتوجه به محدودیت فضا، مابقی افراد که به باشگاه های ۱۰ و ۷ و ۳درصدی ها رسیدند در جدول ذکر نشده‌اند.

در میان شعب هم شعبه آیت الله کاشانی با مدیریت جناب آقای امیرپور، تعداد نمایندگان فعال خود را در این هفته هم افزایش داد و به میزان ۶۶درصد کل نمایندگان ارتقا داد.

این جشنواره تا روز ۲۱اسفند۹۹ ادامه خواهد داشت…

نتیجه جشنواره فروش رازمان در هفته هشتم و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در جدول زیر قابل مشاهده است: