نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته ششم

 نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته ششم

جشنواره فروش رازمان به هفته ششم رسید.

آقای حسن حقیقت رهورد، با تولید بیشترین حق بیمه، صدرنشین فروش با درنظر گرفتن این شاخص هستند.
خانم ها میترا زابلی، فریبا بصیری و فاطمه دنکوب و آقایان حسن حقیقت و کوروش قربانی، یک تلاش کوچک دیگه نیاز دارند تا به عالیترین سطح جشنواره، یعنی باشگاه ۲۰درصدی ها برسند…

تعداد ۱۰ نفر از نمایندگان در باشگاه ۱۳درصدی‌ها قرار گرفتند و باتوجه به محدودیت فضا، مابقی افراد که به باشگاه های ۱۰ و ۷ و ۳درصدی‌ها رسیدند، در جدول ذکر نشده‌اند.

یک محاسبه سرانگشتی:
اگر هر کدام از نمایندگان محترم به صورت میانگین هر هفته ۲بیمه‌نامه رازمان صادر کنند، حول و حوش ۱۴۰۰بیمه‌نامه تماما دیجیتالی در پایان هفته داریم؛ و این یک دستاورد مهم و افتخار برای شبکه فروش‌ به جهت بکارگیری یک ابزار فروش دیجیتال خواهد بود.

این جشنواره تا روز ۲۱اسفند۹۹ ادامه خواهد داشت…

نتیجه جشنواره فروش رازمان در هفته ششم و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در جدول زیر قابل مشاهده است: