نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته دوازدهم

 نتایج جشنواره فروش رازمان، هفته دوازدهم

فقط یک هفته تا پایان جشنواره فروش دیجیتال رازمان باقیست…

در هفته های پایانی این جشنواره شاهد تلاش‌های خوبی توسط نمایندگان محترم هستیم…

آقای محمدرضا ذاکر خطیبانی به جمع ۲۰درصدی‌ها پیوستند و خانم‌ها زهرا کارگر ثابت، سمیه احساندار و آقایان نادر ارباب، محمد صفری محله و فرزاد اقبال به باشگاه ۱۳درصدی‌ها راه پیدا کردند.

در میان شعب هم شعبه آیت الله کاشانی با مدیریت آقای امیرپور و شعبه اردبیل با مدیریت آقای اشجع کماکان پیشتاز هستند و تعداد نمایندگان فعال خود را در این هفته هم افزایش و به ترتیب به ۸۴درصد و ۶۷درصد کل نمایندگان ارتقا دادند.

فقط ۸روز به پایان جشنواره رازمان باقی مانده است…

همراز؛ اکوسیستم خدمات دیجیتال بیمه رازی