مدیران دیجیتال؛ وهاب جوادی، مدیر توسعه و راهبری بازار بیمه رازی

 مدیران دیجیتال؛ وهاب جوادی، مدیر توسعه و راهبری بازار بیمه رازی

قسمت دوم:
وهاب جوادی، مدیر توسعه و راهبری بازار بیمه رازی

بیمه رازی محل کار، فعالیت و رشد مدیران جوان، خوش‌فکر و با استعداد است.
مدیرانی که برای توسعه خدمات حوزه سرپرستی خود از طریق ابزارهای دیجیتال، دغدغه دارند و برای بهبود جایگاه و روش‌های حضور نوآورانه شرکت برنامه‌ریزی می‌کنند.
وهاب جوادی همواره در تلاش است تا با همراهی تیم توسعه کسب‌وکار دیجیتال و فناوری اطلاعات شرکت در راستای بهبود گام بردارد.
او معتقد است که تحول دیجیتال، فرصت دیروز، الزام امروز و رمز بقایی برای فردا است.
با ما همراه باشید تا در این ویدیوی جذاب، نظرات و رویکردهای او را بشنوید.

همراز؛ اکوسیستم خدمات دیجیتال بیمه رازی