مدیران دیجیتال؛ جواد امیرپور، مدیر شعبه غرب بیمه رازی

 مدیران دیجیتال؛ جواد امیرپور، مدیر شعبه غرب بیمه رازی

بیمه رازی، با حضور مدیران و همکاران جوان و نوآور خود هرروز شاهد تلاش در جهت توسعه خدمات و استفاده از ابزارهای‌ به روز است.

این همکاران برای ارتقای جایگاه حوزه فعالیت خود از طریق ابزارهای دیجیتال، همواره در تلاشند و سعی میکنند سایر همراهان خود را نیز با این امکانات و مفاهیم آشنا و مرتبط کنند.

جواد امیرپور همیشه به مفاهیم توسعه‌ای از بسترهای دیجیتال علاقه مند بوده و با تلاش‌های خود در ماه‌های گذشته برای فعال کردن تقریبا تمام اعضای شبکه فروش خود در جشنواره‌های فروش دیجیتال، عنوان مدیر دیجیتال بعدی شرکت بیمه رازی را تصاحب کرد.

او همواره تلاش می‌کند با همراهی تیم توسعه کسب‌وکار دیجیتال و فناوری اطلاعات شرکت، سطح خدمات را ارتقا دهد و در راستای فرهنگ‌سازی دیجیتال پیشگام باشد.

صحبت‌ها و رویکردهای قابل‌توجهِ او را در این ویدیو دنبال کنید.

همراز؛ اکوسیستم خدمات دیجیتال بیمه رازی