سرویس پشتیبانی همراز بیمه رازی

 سرویس پشتیبانی همراز بیمه رازی

به منظور دریافت و پاسخگویی هر چه سریع‌تر به پیشنهادات و خطاهای احتمالی که در وب سایت همراز رخ می‌دهد، سرویس پشتیبانی همراز راه اندازی شد.

دسترسی این سرویس برای کلیه کاربران وبسایت اعم از مشتریان و نمایندگان فراهم بوده و به سادگی و تنها با کلیک بر روی باکس خطا قابل استفاده است. همچنین امکان ثبت خطا یا پیشنهاد به طور مستقیم و از منوی پشتیبانی سایت نیز وجود دارد.

همراز، اکوسیستم خدمات دیجیتال بیمه رازی