جشنواره فروش دیجیتال رازمان در ایستگاه پایانی

 جشنواره فروش دیجیتال رازمان در ایستگاه پایانی

ضمن تبریک پیشاپیش سال نوی خورشیدی، به استحضار میرسانیم جشنواره فروش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی دیجیتال (طرح رازمان) از ۲۲آذرماه ۱۳۹۹ آغاز و در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال جاری به کار خود پایان داد.

این جشنواره که در گام اول و به شکل اختصاصی برای اعضای محترم شبکه فروش بیمه رازی طراحی شده بود، با استقبال قابل توجهی مواجه شد و تعداد ۲۶۰نفر از نمایندگان در آن به فروش بیمه‌نامه‌های آتش سوزی دیجیتال اقدام نمودند که تعداد ۱۶۶ نفر از این عزیزان به باشگاه‌های دریافت جوایز راه یافته و تعداد ۵۲۸۶ فقره بیمه‌نامه توسط ایشان صادر شد‌.

در این جشنواره مطابق طراحی‌های ابتدایی، فرد برتر وجود نداشته و همه اعضای محترم امکان حضور در مراتب بالاتر و دریافت جایزه براساس عملکرد خود را داشتند؛ بنابراین در جداول فوق صرفا افرادی که در بالاترین سطح جشنواره (باشگاه ۲۰درصدی‌ها) قرار گرفتند با ۲شاخص تعداد بیمه‌نامه و مبلغ حق بیمه تولیدی و در دو جدول معرفی می شوند‌.

در بررسی های به عمل آمده، میزان عملکرد و مشارکت برخی شعب قابل توجه بود که ۶شعبه برتر براساس میزان حق بیمه تولیدی و درصد نمایندگان فعال، در جدول انتهایی قابل مشاهده هستند.

در پایان ضمن تقدیر از مشارکت و همکاری همه فعالان این جشنواره، امیدواریم در سال جدید و همزمان با برگزاری جشنوار‌های دیجیتال، شاهد برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف اعضای محترم شبکه فروش در راستای توسعه کسب‌وکار دیجیتال خود باشیم.

همراز؛ اکوسیستم خدمات دیجیتال بیمه رازی

جدول شعب

جدول نمایندگان